HMS

Det har hele tiden vært fokusert på sikkerhet i forbindelsen med bruk av utstyret. Alfa Safe AS har et høyt fokus på IK og  HMS og arbeider aktivt og planmessig med HMS i alle deler av virksomheten. HMS- arbeidet blir jevnlig revidert.

Vi har samarbeid med ANT http://ant.no  som Digital  HMS leverandør.

Sikkerhetsfilosofi Alfa Safe AS har «0-filosofi» som målsetting.

Med 0-filosofi menes:
0 skader på liv, helse og miljø

Bedriften skal aktivt og målrettet jobbe for å forhindre skader og uønskede hendelser på personer og miljø.