slipe/pusse

Vekt Navn Lengde Bredde Hoyde Pris (dag)* Pris (helg)*
kg Helikopter/betongglatter bensindrevet 61cm 800 NOK 1000 NOK        vis
kg Golvsliper 12.5cm 300 NOK 500 NOK        vis
kg Golvsliper 33cm 500 NOK 800 NOK        vis
kg Golvsliper 45cm 900 NOK 1400 NOK        vis
kg Bensindrevet helikopter / betongglattemasin 91.5cm 800 NOK 1000 NOK        vis
*Prisen er eks moms og forsikring.