Kurs

Velkommen til kurs for brukere av personløftere

Har du sørget for opplæring?

I henhold til Arbeidsmiljøloven, Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 kreves det at brukere av personløftere skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, brukeregenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll.

Vi ønsker derfor å tilby våre kunder denne opplæringen. Hovedmålet er å redusere ulykker i forbindelse med bruk av personløftere. Kursdeltakerne lærer å bli i stand til å mestre forskjellige typer personløftere under ulike forhold. Slik kunnskap gir raskere arbeid, mindre skader på materiellet og ikke minst er den med på å redusere faren for ulykker til et minimum. Her har mange bedrifter store innsparingsmuligheter.

Opplæringen foregår i Alfa Safes lokaler, men kan også holdes hos kunden. Kursmateriellet vi bruker er et kompendium laget av FoKaa i samarbeid med Arbeidstilsynet, PLF (Personløfterforeningen) og ATIL (Autoriserte Tekniske Instruktørers Landsforening).

Emner som tas opp er:

  1. Generelt
  2. Oppbygging
  3. Stabilitet – Momenter – Oppstilling – Bruk
  4. Klasseinndeling Klasse A
  5. Klasseinndeling Klasse B
  6. Klasseinndeling Klasse C
  7. Kontroll – Sikkerhet – Bruk

Når eleven har bestått en teoretisk eksamen og kan dokumentere 20 timer praksis vil det bli utstedet et kompetansebevis fra SFS (Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring).

Kurset vil ha en pris pr deltager  på  kr 1950,- pluss bevis kr 395,-

Kursinfo og påmelding

Påmelding ved innsendelse av påmeldingsskjema  til  mail: post@alfasafe.no eller telefon 40001551